Čas je rovnoměrně plynoucí fyzikální veličina, která ono plynutí činí bez ohledu na naše vědomí. A činí tak stále rychleji a proto oné fyzikální veličiny kvapem ubývá. Nemáme čas na nic, na kongresy, setkání, na dovolenou.

Naše vědomí je atakováno čím dál tím větším množství informací, bývá proto unavené, zastřené. Když jsme přemýšleli, jak se setkat s kolegy s vědomím čistým, nezastřeným, napadla nás organizace tematických dnů s přesně definovanou onkologickou problematikou. Tak před 5 lety vznikl prsní den a ostatní diagnózy nedaly na sebe dlouho čekat. Prs, prostata, ledvina, kolorektální karcinom. Sejdeme se vždy dopoledne, odpoledne zase rozejdeme, nikde nikdo nemusí spát mimo svoji postýlku a pokud zrovna nestávkuje D1, dostane se do 22 hodiny na libovolném místě naší maličké vlasti domů.

Přednášky jsou rozděleny do bloků, v každém je dostatek času pro diskuzi, která je hlavním cílem našeho setkání.

Těšíme se do Plzně i na Vás.

Váš Jindřich Fínek